De symboliek van bloemen
   
bloem Bloem
De bloem is de symbolisering van de ziel. Zoals de bloem haar hart opent naar het zonlicht, zo opent de mens zijn ziel voor God.
papaverbollen Papaverbollen
Oorspronkelijk het symbool van de god Hypnos, de god van de slaap. Later het 'Christelijke' symbool van de gelukzalige tijdelijke slaap. Wie dood was 'sliep' immers tijdelijk in de gelukzalige wetenschap dat op de dag der wederopstanding eenieder gewekt zal worden door trompet- en hoorngeschal.
passiebloem Passiebloem
De drie stempels symboliseren de kruisnagels, de driekleurige krans rondom het bestuivingsorgaan symboliseert de doornenkroon en het gesteelde vruchtbeginsel is het symbool van de kelk des Heren.
afgebroken roos Roos
De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben met een rein en zondeloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid van het leven.
De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven.
Soms zien we ook een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
De bloem komt in de symboliek met en zonder doornen aan een steel of aan een tak voor.
In de Christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd.
De vijf blaadjes van de roos worden verwijzen in de symboliek naar de vijf wonden van Christus en zijn dan ook het teken van martelaarschap.
Zonnebloem

Zonnebloem
De zonnebloem staat altijd met de bloem naar het zonlicht gedraaid. Het is het symbool van het gezicht dat altijd naar het licht (Christus) is gedraaid.


© U.I.D.